Nước tắm mùi già đánh bay mùi chuột

"Cửa hàng chị lắm chuột quá Mùi quá Chỉ còn cách lau mùi già".. Nhắn cho Mộc Hương những dòng chữ vội vàng, chị chủ một cửa hàng lớn trên đường Lê...